AHDB krijgt financiering van half miljoen pond voor onderzoek naar duurzaamheid van landbouwbedrijven

10 december 2021

Norme Qualité Agneau - Kwaliteitslabel Lam - British
mother and calf

De landbouw speelt een grote rol op het vlak van duurzame ontwikkeling en decarbonisatie. Daarom gingen AHDB en BBRSC (Britse onderzoeksraad biotechnologische en biologische wetenschappen) een partnership aan en wordt er 500 000 £ geïnvesteerd in de Britse landbouw om de industrie aan te zetten richting meer duurzame praktijken, met als doel tegen 2040 volledig CO2-neutraal te zijn. 

Met de financiering van BBSRC worden er tot 10 projecten ontwikkeld die onmiddellijk aan de prioriteiten beantwoorden die door de landbouwers werden aangegeven. Het doel? Tot een meer duurzame landbouw komen. Hoe? Door andere middelen voor landbouwers en veehouders te vinden om het broeikasgaseffect te verlagen en de stockage van koolstof te verhogen. 

Dit partnership steunt de landbouwsector door fondsen te geven aan Britse onderzoekers in de biowetenschappen aan diverse universiteiten en instituten. 

In dat kader concentreren AHDB en BBRSC zich op zes belangrijke punten:

  1. Verbetering van de duurzaamheid van teelt- en kweekmethodes. 
  2. Beheer van het organisch materiaal.
  3. Verbetering van de doeltreffendheid van de weilanden. 
  4. Selectie en beheer van de veestapel voor een betere weerstand aan het klimaat en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
  5. Precisielandbouw en aangepast management.  
  6. Duurzaam bestrijden van parasieten, onkruid en ziekten.

Dr. Jonathan Foot, milieuverantwoordelijke van AHDB, legt uit: “AHDB richtte zich tot meerdere invloedrijke industriële groepen en telkens is het duidelijk dat we nood hebben aan meer onderzoek op dat domein, meer kennis en meer begrip. Daarom willen we volledig weten wat de limieten zijn van onze sector op het vlak van het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen of de rol in het stockeren van koolstof.”

“Duidelijk is dat het onderzoek cruciaal gaat zijn. Enkel een verhoogde efficiëntie op de boerderijen brengt ons niet verder, het is de technologische vooruitgang en de innovatie die ons uiteindelijk zullen helpen om CO2-neutraal te zijn, en dat vraagt serieuze investeringen.”

Dr. Ruth Nottingham, verantwoordelijke engagement en economisch toezicht van BBSRC, vertelt: “BBSRC investeert om de grenzen van de biologie te verleggen en een gezonde, welvarende en duurzame toekomst te bieden. Landbouwers en veehouders in het Verenigd Koninkrijk zijn reeds bezig met hun landbouwpraktijken te veranderen. Wij steunen de sector voor het verder wegwerken van de CO2-voetafdruk en zijn blij om samen te werken met AHDB voor de financiering van onderzoek en geavanceerde innovatie voor landbouwers en veehouders op mondiaal niveau.”

Met deze investeringen van AHDB en BBSRC worden onderzoekers en pioniers in het Verenigd Koninkrijk samengebracht en gemobiliseerd met als einddoel de landbouwsector CO2-neutraal te maken. Tegelijkertijd wordt het succes en de voortdurende vooruitgang van de landbouwindustrie in het Verenigd Koninkrijk gesteund die voor veilige en voedzame voedingsmiddelen zorgt, gekoppeld aan zeer strike normen, een groeiende productiviteit en een nog sterkere duurzaamheid.  

Meer informatie over de condities om toegang te krijgen tot deze financiering vindt u hier: https://ahdb.org.uk/research-and-knowledge-exchange-funding-applications.

De richtlijnen van AHDB over de bescherming en verbetering van het milieu vindt u op AHDB Environment.