Misvattingen over vlees #9: Britse veehouders geven niet om de gezondheid en het welzijn van hun dieren.

30 juli 2020

Norme Qualité Agneau - Kwaliteitslabel Lam - British

Boeren zijn zeer bezorgd over de gezondheid en het welzijn van hun dieren, omdat ze in het hart van hun bedrijf staan. Het Verenigd Koninkrijk heeft altijd vooropgelopen in de wetgeving inzake dierenwelzijn en biedt enkele van de hoogste normen voor het welzijn van landbouwhuisdieren ter wereld, met een sterk en uitgebreid wettelijk kader ter bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren.

Het Verenigd Koninkrijk beschikt over goed ontwikkelde industriële organen die het belang van diergezondheid en -welzijn erkennen en over een aanzienlijk aantal geloofwaardige programma’s en/of initiatieven op het gebied van kwaliteitsborging en gezondheid en welzijn. In het algemeen hebben de belangrijkste producerende en exporterende landen in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Oceanië en Azië een veel minder ontwikkeld juridisch kader dan het Verenigd Koninkrijk.

De Animal Protection Index, die landen over de hele wereld rangschikt op basis van hun inzet voor de verbetering van het dierenwelzijn, identificeert het Verenigd Koninkrijk als een van de slechts vier landen die de hoogste score krijgen.

Een aantal maatregelen op het bedrijf worden genomen in het belang van de dieren en in overeenstemming met het advies van deskundigen en dierenartsen.

Vee wordt binnenshuis gehuisvest om een aantal gezondheids- en welzijnsredenen. Door de beperkte groei van het gras in de winter en de ongunstige weersomstandigheden die tot overstromingen leiden, is het in sommige gebieden van het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk om het vee buiten te laten grazen en ervoor te zorgen dat aan hun voedingsbehoeften wordt voldaan.

Het huisvesten van het vee beschermt hen tegen het weer en draagt bij aan een evenwichtige voeding voor elke koe. In sommige gevallen kunnen de koeien het hele jaar door binnenshuis leven, zodat de kudde op de juiste manier kan worden beheerd. Hierdoor kan de boer de kudde nauwlettend in de gaten houden, wat helpt bij het opsporen van vroege stadia van afkalving, kreupelheid of ziekte.

Stallen zijn goed geventileerde, lichte ruimtes met individuele rustplekken voor elke koe om te gaan liggen. Dit zijn allemaal eisen van Red Tractor Assurance en zijn afgeleid van deskundige richtlijnen om een natuurlijk gedrag van de koe en strenge regels voor de gezondheid en het welzijn van de dieren te garanderen. Ook apparatuur zoals runderborstels dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van de dieren door ze schoon te houden.

Het scheren van schapen is een pijnloos proces en is essentieel voor de gezondheid en hygiëne van de dieren. Aangezien de meeste schapen hun vacht niet kunnen afstoten, bestaat er een risico op oververhitting.

Scheren voorkomt ook dat het vlies over de grond sleept en vuil wordt, wat vliegen kan aantrekken en infecties kan veroorzaken. Daarom worden schapen voor de zomer geschoren – om hun comfort en gezondheid te waarborgen. Volgens de aanbevelingen van de regering moeten de landbouwers minstens eenmaal per jaar alle volwassen schapen van hun vacht ontdoen.