Misvattingen over vlees #3: zouden gewassen kunnen worden geplant op land dat wordt gebruikt voor de Engelse veehouderij?

9 juli 2020

Norme Qualité Agneau - Kwaliteitslabel Lam - British

Na de kwestie van de ecologische voetafdruk van de Engelse veehouderij zal in het derde stuk van deze serie de conventionele wijsheid worden onderzocht dat gewassen kunnen worden geplant op grond die voor de Engelse veehouderij wordt gebruikt.

Het Britse klimaat is ideaal voor het kweken van het gras dat nodig is om de dieren te voeden. Volgens een studie uit 2019 is 65% van de landbouwgrond in het Verenigd Koninkrijk beter geschikt voor het verbouwen van gras dan voor andere gewassen. Als dit land niet werd gebruikt voor vee, kon het niet worden gebruikt voor de productie van voedsel. Daarentegen maakt het feit dat deze grond kan worden gebruikt als weiland voor vee, het mogelijk om gras, dat niet eetbaar is voor de mens, te produceren tot vlees- en zuivelproducten met een hoge voedingskwaliteit.

Goed beheerde weilanden, en de hagen die ze omringen, kunnen ook CO2 absorberen en opslaan dat anders in de atmosfeer zou vrijkomen. De CO2-absorptie kan worden verbeterd door een goed begrazingsbeheer.

Graasweiden kunnen dus voedsel produceren terwijl de bodem bedekt blijft met vegetatie, de kwaliteit en de opslag van het water wordt verbeterd, bodemerosie wordt voorkomen en dieren in het wild hun habitat hebben. Volgens botanisch expert Dr. Trevor Dines zou een goed weidebeheer kunnen zorgen voor 770 soorten wilde bloemen, wat cruciaal is voor de biodiversiteit, aangezien bijna 1400 soorten bestuivers en andere insecten afhankelijk zijn van rijke weidegronden om te kunnen overleven.