Misvattingen over vlees #5: het vervangen van rood vlees en zuivelproducten door alternatieven vermindert onze ecologische voetafdruk aanzienlijk

21 juli 2020

Norme Qualité Agneau - Kwaliteitslabel Lam - British

In onze vorige artikelen over mythen en misvattingen over Brits vlees hebben we de ecologische voetafdruk van de Britse veehouderij en de productie van broeikasgassen al geanalyseerd. In dit nieuwe artikel gaan we dieper in op een andere veel voorkomende misvatting, die verband houdt met de vorige twee, namelijk dat het vervangen van rood vlees en zuivelproducten door (vegetarische) alternatieven onze CO2-voetafdruk aanzienlijk zou verminderen. Maar zo eenvoudig is dit in werkelijkheid niet.

Een evenwichtige voeding is goed; een evenwichtige voeding op basis van duurzaam geproduceerd voedsel in systemen met een lage uitstoot van broeikasgassen is beter. Maar in tegenstelling tot wat sommige mensen graag denken, sluit dit niet automatisch vlees uit. Zoals we in onze vorige artikelen al hebben besproken, is het ene vlees het andere niet en behoren de Britse vleesproducenten tot diegenen die het meeste doen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Maar laten we eens kijken naar de cijfers: de CO2-voetafdruk van een liter Britse melk is 1,25 kg CO2e, vergeleken met een wereldgemiddelde van 2,9 kg CO2e per liter. Voor Brits rundvlees hebben we een koolstofvoetafdruk per kilo vlees van ongeveer 17,12 kg CO2e, vergeleken met een wereldgemiddelde van 46 kg CO2e per kilo. De CO2-voetafdruk van een in Engeland of Wales geproduceerde kilogram lamsvlees is ongeveer 14,6 kg CO2e, vergeleken met een wereldgemiddelde van 24 kg CO2e per kilogram. Laten we ook niet vergeten dat volgens het laatste verslag van de Commissie klimaatverandering van de regering voor 2020 de uitstoot van broeikasgassen door Brits rundvlees ongeveer de helft van het wereldgemiddelde bedraagt. Zoals u ziet is dus niet alle productie van rood vlees hetzelfde en ook de milieu- en dierenwelzijnsnormen kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de plaats waar het vlees wordt geproduceerd.

In feite zult u uw ecologische voetafdruk nog meer verkleinen door een nieuwe, schonere auto te kopen, minder te vliegen of over te schakelen op groene energie, in plaats van helemaal te stoppen met het eten van vlees en zuivelproducten.

Bovendien hebben plantaardige producten niet altijd een noodzakelijkerwijs geringere impact op het milieu: het hangt af van de plaats waar en de wijze waarop de ingrediënten zijn geproduceerd, van de milieudruk die gepaard gaat met de productie ervan, van het milieubeheer dat verband houdt met het landbouwsysteem van het land en van de beschikbare milieuhulpbronnen, en van de afstand die het product heeft afgelegd.

Tot slot moeten overwegingen over de milieueffecten van levensmiddelen worden gekoppeld aan de dichtheid van de voedingsstoffen die ze bevatten, vooral omdat de bevolking blijft groeien. Terwijl vlees en zuivelproducten hogere broeikasgasemissiewaarden per gram hebben, blijken ze veel dichtere voedingsstoffen te bezitten en veel lagere broeikasgasemissiewaarden per calorie dan bijvoorbeeld granen. Een andere studie toonde ook aan dat melk de hoogste nutriëntendichtheid heeft in verhouding tot de uitstoot van broeikasgassen, in vergelijking met vele andere dranken (frisdranken, sinaasappelsap, bier, wijn, flessen koolzuurhoudend water, soja- en haverdranken, etc.).