Norme Qualité Agneau - Kwaliteitslabel Lam - British

Bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling

Door te kiezen voor een strenge en sterk milieugerichte landbouwpolitiek, opteerden de kwekers van rundvee en lammeren voor hun vleesproductie voor een efficiënt en duurzaam ontwikkelingsprogramma dat bijdraagt tot een beter leefmilieu. De belangrijkste maatregelen die toegepast worden zijn:

  • Vermindering van het broeikaseffect door een betere en meer doeltreffende productie

  • Tegengaan van wildgroei door het onderhoud van veengebieden en weilanden

  • Opslag van koolstof in de bodems door een efficiënt weidebeheer

  • Vermindering van het gebruik van meststoffen

  • Beredeneerde recyclage van dierlijke uitwerpselen

  • Verwijdering van afvalstoffen

  • Optimaliseren van waterreserves en versterkte controles van de waterkwaliteit

  • Onderhoud van het natuurlijk landschap in landelijke gebieden

Des normes de qualité, au service de l'excellence - Chef

Vlees met Brits Kwaliteitslabel wordt zowel door keukenchefs als door hun klanten heel erg geapprecieerd, of het nu lam of rund is, en is voortaan een vaste waarde op de kaart van vele toprestaurants.