Misvattingen over vlees #8: rood vlees en zuivelproducten zitten vol met antibiotica en hormonen

Zitten rood vlees en zuivelproducten echt vol met antibiotica en hormonen, zoals we vaak horen? In dit nieuw artikel zullen we het opnieuw hebben over het effect dat vlees en zuivelproducten kunnen hebben op onze gezondheid

Om te beginnen is het belangrijk te beseffen dat de situatie niet overal ter wereld hetzelfde is. Het Verenigd Koninkrijk is in dit opzicht een van de best presterende landen, aangezien het in de top 5 van de 31 Europese landen die de minste antibiotica in de veehouderij gebruiken staat. Het wordt alleen verslagen door de Scandinavische landen (Noorwegen, IJsland, Zweden, Finland) waar het droge en koude klimaat een belangrijke factor is in het stoppen van de voortplanting van bacteriën.

De hoeveelheid antibiotica die op Britse boerderijen wordt gebruikt is tussen 2014 en 2018 ook met 53% verminderd. Zorgvuldig en goed beheerd gebruik van antibiotica is noodzakelijk om het welzijn van de dieren te beschermen, en de boeren gebruiken deze alleen als dat nodig is.

Er zijn strikte wachttijden voor elk toegelaten diergeneesmiddel vooraleer het gebruikt wordt, inclusief antibiotica. Dit betekent dat dierlijke producten alleen in de voedselketen kunnen terechtkomen als ze geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Bovendien is het gebruik van hormonen om de groei van landbouwhuisdieren te stimuleren in sommige delen van de wereld gebruikelijk, maar in het Verenigd Koninkrijk is het volledig verboden.

Het gebruik van alle groeibevorderaars, waaronder laaggedoseerde antibiotica, bij landbouwhuisdieren is in 2006 in de EU verboden, wat betekent dat de Britse boeren deze producten, die in andere delen van de wereld vaak worden gebruikt om een snellere groei te garanderen en de productiekosten te minimaliseren, niet gebruiken – en dat kan ook niet. In veel landen in de wereld worden nog steeds laaggedoseerde antibiotica gebruikt om de groei van dieren te bevorderen.

De regelgeving en normen van Red Tractor zorgen voor traceerbaarheid, voedselveiligheid en een verantwoorde voedselvoorziening, waarbij de gezondheid en het welzijn van de dieren voorop staan. Het Verenigd Koninkrijk heeft 11.186 Red Tractor-leden in de zuivelsector en 23.666 Red Tractor-leden in de rund- en lamsvleessector.